Avancerad administration

Läsårsbyte - manuellt (Skola)
I mindre skolor/kommuner där det inte sker så stor omflyttning, är det enklast och smidigast att bara byta namn och årskurs på klasserna med hjälp av läsårs...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 PM
Skapa en modersmålsenhet
För att göra arbetet smidigt för modersmålslärare som har elever i många olika skolor, årskurser och klasser så bör man skapa en modersmålsenhet med alla ol...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Lägga upp en ny skola
Kommunadmin kan manuellt lägga upp nya förskolor/skolor men det vanligast är att de importas via filer om det är många. Lägga upp skola Gå till kommun...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Elever mottagna grundsärskola som är integrerade i grundskola/gymnasium
En klass/grupp kan ha elever från såväl särskolan som vanliga grund/gy. En elev kan läsa ämnen från båda läroplanerna. För att kunna göra bedömningar mot rä...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Läsårsbyte - Importera filer
Man kan importera eleverna i olika "portioner", klass för klass, skola för skola för att underlätta vid läsårsbyte. Notera! Vid filimport i störr...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Hämta upp dokumentation för elev som slutat.
Ibland kan man på förskolan/skolan behöva ta fram dokumentationen för ett barn eller elev som slutat. Endast skol- eller kommun-admin kan ta fram historik. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM