En klass/grupp kan ha elever från såväl anpassad skola som vanliga grundskola/gymnasieskola. En elev kan läsa ämnen från flera läroplaner. För att kunna göra bedömningar mot rätt kursplaner behöver skoladmin göra några inställningar och läraren som ska göra bedömningarna behöver veta hur man navigerar för att enklast göra rätt. Det är lite mer komplicerat än vanligt men lätt när man kan det.


Inställning för att få rätt kursplaner för en elev mottagen anpassad skola som är integrerad elev i grundskola (Admin)

  • Lägg upp de ordinarie klasserna med skolformen grundskola (ärvs av skolans skolform), t ex klassen 1A
  • Lägg upp klasser/grupper med skolformen anpassad skola, t ex gruppen Blå
  • Elever som läser enbart efter grundskolans läroplan läggs in i t ex 1A
  • Elever som läser enbart efter anpassad läroplan läggs in i t ex Blå
  • Elever som läser både efter båda läroplanerna in både i t ex 1A  och i t ex Blå

 

Resultatet blir att rätt kursplaner finns tillgängliga för att göra bedömningar för eleven.

För de elever som läser efter både grundskola och anpassad skola syns nu båda kursplanerna när man t.ex. skall göra bedömningar, koppla till överenskommelser

För elever som bara läser grundskolans ämnen syns nu bara grundskolans läroplan och kursplaner.


Bra att veta

För att välja skolform för en viss grupp i skolan går man till sidan för gruppen/klassens inställningar och väljer skolform. 

De lärare som ska göra bedömningar för ämnen från båda kursplanerna måste finnas kopplade till båda klasserna/grupperna. Om ingen skolform angetts för en grupp eller klass ärvs den från skolan. 


Så här gör man bedömning för mottagen elev i anpassad skola

Gå till elevens sida Kunskaper. Om eleven kan bedömas mot flera kursplaner visas det här i översikten. I exemplet kan eleven bedömas mot både Grundskola och Anpassad Grundskola .
Välj här Anpassad och gör bedömning i ämnet.


Så här ser det ut för eleven

En elev och vårdnadshavare ser bara de ämnen som eleven har fått en bedömning i, och är det ämnen från båda kursplanerna delas ämnena upp som nedan.
Elev mottagen anpassad gymnasieskola i Gymnasieskola

I gymnasiet arbetar man uteslutande i undervisningsgrupper så i detta fall är det undervisningsgruppen som behöver kopplas till rätt kurs dvs en för ämne enligt anpassad GY.