Ibland kan man på förskolan/skolan behöva ta fram dokumentationen för ett barn eller elev som slutat. Endast skol- eller kommun-admin, observatör och rektor kan se tidigare dokumentation på en elev som har slutat. 

  • Gå till förskolan/skolan (där barnet/eleven tidigare har gått)
  • Klicka på Arkiv (ikonen nere i högra hörnet. Detta kräver att ni i kommunen har Arkiv påslaget, läs mer här: Om Unikum Arkiv) 
  • Klicka på Sök och sedan Tidigare barn/elever
  • Skriv in barnets/elevens fullständiga personnummer
  • Klicka sedan på barnet/eleven och du får fram all tidigare dokumentation som skapats på eleven. 


Notera: Det är viktigt att man i arkivet står på den tidigare skolan som eleven gick på, det räcker inte att endast stå på kommunen.