För att göra arbetet smidigt för modersmålslärare som har elever i många olika skolor, årskurser och klasser så kan man skapa en modersmålsenhet med alla olika språk som grupper och koppla lärarna till sina språk.


Notera!  Om kommunen/organisationen har en synkronisering mellan Unikum och det skoladministrativa systemet bör man först kontrollera om modersmålsenheten hanteras automatiskt via den, om så är fallet ska inget göras manuellt.


  • Gå till kommunens/organisationens Startsida
  • Klicka på Admin skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar
  • Klicka på knappen Lägg till skola
  • Fyll i namn, skolform och ev beskrivning och övriga kontaktuppgifter samt ladda ev upp en bild och Spara
    (Självklart kan man fylla på med beskrivning och bilder vid ett senare tillfälle)

 


  • Lägg till alla aktuella modersmålsgrupperna
  • Hämta in modersmålslärarna och eleverna i sina respektive grupper.
  • Markerar grupperna som dolda grupper (viket innebär att elever och vårdnadshavare inte kan se övriga elever/vårdnadshavare i gruppen). VIKTIGT.


Läs hur man skapar en grupp
Läs hur man gör en grupp dold


Så här kan det ser ut när det är klart: