Starta ett nytt ämne

redigera varandras reflektioner

Önskemål från pedagoger att kunna redigera varandras reflektioner eller att man kan skriva i samma reflektion och inte i egen ruta. Gäller både planering och lärlogg.

1 kommentar

Hej Jessica, 


Tack för ditt önskemål. Jag tar med mig det vidare till produktägare så kan de ha med det i åtanke vid framtida ändringar och förbättringar! 


/Unikum Kundstöd

Logga inför att publicera en kommentar