Starta ett nytt ämne

Några förslag!

Hej, 


- det är önskvärt att koppla en avisering till när det är dags att följa upp åtgärdsprogram

- att rutan som ska beskriva anpassningar på gruppnivå är uppdelad på samma sätt som anpassningar på individnivå, dvs en ruta för behov och en ruta för anpassningar

 - när jag använder sifferlista i rutan anpassningar på individnivå följer inte siffrorna med när jag sparar och syns därmed inte i läs-vy.


//Anne-Li

Logga inför att publicera en kommentar