Start a new topic

Planering syns inte på gruppnivå

När jag tilldelar en planering till en hel elevgrupp syns den när jag klickar på enstaka elever, men inte i listan där alla gruppens planeringar ligger. Detta har inte varit ett problem tidigare. Vad kan det bero på?

1 Comment

Hej Mariell,


Ta kontakt med Unikum admin på skolan som kan undersöka vidare. Kommer man inte vidare så kan centralt Unikum ansvarig skapa ett supportärende hos oss.


/Unikum kundstöd.

Login to post a comment