Start a new topic

infogad fil i utredning försvinner?

Jag infogar en fil i en utredning och det funkar bra. den bifogade filen finns kvar även när jag beslutar att starta ett ÅP. Jag kan skriva in information i det nya ÅP och sparat för att invänta ett godkännande från rektor MEN om jag går ut från sidan är den bifogade filen i utredning borta. 

1 Comment

Hej Jenny,


Har du lyckats komma vidare med att lägga in filen igen och spara?


/Unikum kundstöd

Login to post a comment