Start a new topic

Åtgärdsprogram

Här kommer ett svårbeskrivet problem i Unikum:

När ett åtgärdsprogram har utvärderats och beslut har fattats att upprätt ett nytt utifrån bef. utredning händer följande:

De åtgärder som i tidigare åp funnits i ordning A, B, C, D dyker nu upp i en felaktig ordning tex C, B, A, D. Det är besvärligt att lägga samtliga åtgärder i rätt ordning så som det ska vara enligt det framskrivna pedagogiska behovet.

Önskas: Att åtgärderna ligger i samma ordning när man upprättar ett nytt åp.

1 Comment

Hej Sanna,


Ta kontakt med Unikum ansvarige i kommunen och be dem skapa ett ärende till oss i supportportalen. Lägg med länk till eleven så att vi vet vem det gäller.


/Unikum Kundstöd

Login to post a comment