Start a new topic

Uppgifterna Syns Inte

Varför måste jag hela tiden gå till startsidan för att se alla uppgifter? De kan ju lika gärna finnas i kursen vilket gör det mycket lättare att hitta uppgiften och inte behöva gå igenom flera tusen uppgifter som dess deadline redan nåtts.


2 people have this problem
Login to post a comment