Stödinsatser övrigt

Stödinsatser - hur vi stöttar elever att nå sina mål FILM
För att få en övergripande genomgång av hur arbetet med Stödinsatser går till samt hur man anterar det i Unikum rekommenderar vi att ni lyssnar på detta web...
Tis, 25 jan., 2022 vid 9:29 F.M.
Vem ser vad av Stödinsatser i skolan?
Precis som Skolverket föreskriver och precis som på alla andra ställen i Unikum så styrs vem som ser vad av personens roll. Extra anpassningar, utredningar...
Fre, 13 Maj, 2022 vid 9:37 F.M.
Frågor och svar om Stödinsatser
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Om arbetet med Stödinsatser Vilka skillnader och likheter finns mellan "extra anpassningar" och "skolans insatser&q...
Tis, 30 jan., 2024 vid 1:38 E.M.
Säkra övergångar för Stödinsatser i Unikum
När en elev som har stödinsatser lämnar en skola och börjar i en annan skola är det värdefullt för eleven om man kan behålla en röd tråd, så att stödinsatse...
Ons, 28 juni, 2023 vid 3:09 E.M.
Säkra Anteckningar
Relevant för elevens lärande, så länge det är relevant!   Säker Anteckning är en plats för pedagoger, rektorer och elevhälsan att samla viktiga anteckni...
Mån, 3 juli, 2023 vid 3:39 E.M.
Arkivering och diarieföring av Stödinsatser i Unikum
Kommunens krav för diarieföring: Myndigheter har krav på att diarieföra ärenden, t.ex IUP och ÅP En unik identifierare behövs för varje ärende Man kan d...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:59 F.M.
Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar Film från skolverket
(7 juli 2022)
Fre, 4 aug., 2023 vid 8:01 F.M.
Vem ser vad av Stödinsatser i förskolan?
Anpassningar, kartläggningar och handlingsplan visas enligt följande: Översikt för grupp - Observatör, Rektor, Administratör och Pedagog Översikt för bar...
Fre, 14 jan., 2022 vid 11:22 F.M.