Relevant för elevens lärande, så länge det är relevant!  


Säker Anteckning är en plats för pedagoger, rektorer och elevhälsan att samla viktiga anteckningar som rör en elev. Det finns ett behov av att samla anteckningar kring en elev för att säkerställa att den personal som arbetar med eleven inte missar information. Säkra anteckningar finns i vår Stödmodul och för att kunna skriva eller läsa anteckningarna krävs tvåfaktorsinlogg. 


Skriv dina anteckningar tryggt och säkert i Unikum

Du som jobbar i skolan hanterar ofta känslig information om enskilda barn och elever. Det är viktigt att informationen sparas på ett säkert sätt och att du enkelt kan dela den med dina kollegor. Med Säker Anteckning i modulen Stödinsatser kan du enkelt och smidigt skriva och spara dina anteckningar så att endast den som är behörig får tillgång. 


Trygg och säker plats för anteckningar

Säker Anteckning i Unikum är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där. 


Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt bankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert. 


Samarbete mellan personal

Alla lärare som är kopplade till eleven, mentor, observatör och skoladministratör kan läsa vad som står så länge anteckningen är publicerad. Vårdnadshavare kan inte se anteckningen. Den som skrivit anteckningen samt administratör kan ta bort och/eller redigera. Författaren till anteckningen kan även avpublicera anteckningen, då lägger den sig som ett utkast istället. Om en anteckning endast är sparad som utkast kan bara den som skrivit anteckningen se samt redigera den. Säkra anteckningar sparade som utkast visas varken i arkivet eller i översikten på gruppnivå, där sammanställs bara antalet publicerade anteckningar.


Tydliga rutiner

Eftersom en anteckning är kopplad till en specifik elev skriver personalen endast anteckningar rörande den eleven här. Det är viktigt att tänka på partsinsyn, det vill säga att den det gäller har rätt att läsa allt som skrivs.  

 

Det är därför nödvändigt att kommunen/skolan har tydliga rutiner för vad och hur man antecknar - liknande anteckningar finns redan idag i olika datorer, kollegieblock eller på andra papperslappar. Fundera över hur ni gör idag och om det behövs förtydliganden.

 

För gallring av anteckningar så gäller er kommuns dokumenthanteringsplan. 

 

Vi erbjuder en säker plats och ni bestämmer vad den ska användas till. Vårt råd är att skriva det som är relevant för att maxa elevens lärande och ha det kvar så länge det är relevant. 


Tips!
Det är viktigt att alla har koll på skillnaden mellan minnesanteckning och tjänsteanteckning så att alla vet vad som är offentlig handling. Ni hittar det bland annat i 
Förvaltningslagen §27 och Tryckfrihetsförordningen kap 2. Det kan även vara bra att ha koll på Offentlighet- och sekretesslagen. 


Hur får jag tillgång till Säker Anteckning?

Säker Anteckning är en del i Stödinsatser i Unikum. Det innebär att din skola behöver ha den modulen för att du ska ha möjlighet att använda den.