Samtalet övrigt

Guidad tur - Utvecklingssamtal i förskolan
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:09 E.M.
Ta bort felaktigt tilldelad samtalsmall
Om ett barn eller en elev fått ett felaktigt samtalsunderlag tilldelat så kan skoladmin ta bort detta. Ta bort samtalsunderlag från barn/elev. Logga i...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:37 F.M.
Använda Unikum för medarbetarsamtal
På samma sätt som för utvecklingssamtal med barn/elever kan  Unikum användas även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och pe...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:43 F.M.