På samma sätt som för utvecklingssamtal med barn/elever kan  Unikum användas även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och pedagoger. Målet är så klart att vara lika professionell i sitt arbete med medarbetarutveckling som man är gällande barnens utvecklingssamtal.


Förberedelser för admin


Förberedelser för rektor/chef

  • Leta rätt på en samtalsmall i Skolbanken att använda. (OBS! Den måste ha skolform Medarbetarsamtal) eller be Unikum eller den hos er som kan skapa samtalsmallar att lägga in en egen utformad samtalsmall åt din skola och göra till skolfavorit.
  • Boka tid för samtalet och skicka inbjudan till medarbetaren.
  • Markera samtalsunderlaget med "Planering klar" så att medarbetaren kan börja skriva i sina delar inför samtalet.


Jobba precis på samma sätt som för eleverna

  • Tilldela samtalsmall till alla Medarbetare i din mentorsgrupp.
  • Boka tid för nästa samtal via kalendern i Unikum (om du vill).
  • Medarbetare och Chef gör sina förberedelser i underlaget.
  • Vid utvecklingssamtalet dokumenterar man Överenskommelser, som man följer upp under året.


Om du vill

  • Koppla överenskommelser till Läroplanen. Rätt läroplan dyker upp eftersom den bygger på skolformen för skolan.

Bra att veta

  • En del kommuner gör medarbetarsamtal i Unikum såväl mellan Skolchef och rektorer, som mellan rektorer och lärare.
  • Alla som är kopplade som mentorer till medarbetaren kan se innehåll i personalens underlag för utvecklingssamtal men innehållet är dolt för alla andra, inklusive administratörer.