Kunskaper övrigt

Underlag för bedömning
För att det ska bli enklare att göra den summativa bedömningen (under Kunskaper) i slutet av terminen, finns det en hel del underlag samlat på samma ställe ...
Ons, 17 nov., 2021 vid 8:32 E.M.
Byta mellan svenska och sva
Om en elev byter mellan svenska och svenska som andraspråk så ersätter dessa ämnen varandra inom en och samma skolform, dvs bara den senaste visas för elev ...
Ons, 5 juli, 2023 vid 10:38 F.M.