För att det ska bli enklare att göra den summativa bedömningen (under Kunskaper) i slutet av terminen, finns det en hel del underlag samlat på samma ställe för respektive ämne.

Du hittar underlaget under respektive ämne i modulen Kunskaper.


Underlag är:

  • Aktuella planeringar
  • Gröna matriser
  • Uppgifter
  • Lärloggsinlägg
  • ÖverenskommelserViktigt att tänka på är att allt material som visas under "Underlag" måste vara kopplat till ämnet.


Exempel - Alicias underlag i ämnet Svenska. 
Tänk på att skriva en summerad kommentar för ämnet också så att både elev och förälder får god överblick av nuläge, utan att behöva ta del av allt underlag. Pedagogiska planeringarna är främst till som stöd-material för dig som lärare och eleven under terminen.