Om en elev byter mellan svenska och svenska som andraspråk så ersätter dessa ämnen varandra inom en och samma skolform, dvs bara den senaste visas för elev och vårdnadshavare och bara senaste bedömningen räknas i kunskapsstatistiken för klass/grupp, skola och kommun.


I lärarvyn för en elev ser det ut så här när elevens bedömning i Sva är på väg att bytas till svenska:


I klassöversikten för Svenska ser det ut såhär om någon/några elever istället har bedömningar i SvA.

I elevvyn visas endast både Sv och SvA om eleven fått bedömningar i båda så man får se på datumet vilken som gäller.
Översikter för klass/grupp, skola och kommun över Kunskaper

I dessa översikter visas och räknas bara den senaste bedömningen med.


Översikt för Klass 7 med 10 elever varav 9 läse Svenska och en elev SvA.För hela skolan kan det se ut såhärFör att läsa med om översikter för Kunskaper, läs här.