Basinställningar för skola

För att kunna använda systemet är det några saker som behöver göras vid "setup" men det går även att göra i efterhand eller när det behöver ändras något.

Hantera undervisningsgrupper (ej förskola)
I skolans (och Unikums) värld har klasser/grupper och undervisningsgrupper olika betydelse och syften. Därför kan man tala om för Unikum vilka grupper som ä...
Tors, 22 sep., 2022 vid 10:29 F.M.
Skapa och ändra etiketter
Unikum skickar med ett antal standardetiketter, som kan användas i de olika modulerna, t ex Lärloggen. Skolan kan skapa egna etiketter eller ändra de som fi...
Tis, 28 dec., 2021 vid 2:23 E.M.
Förbered för att arbeta med verktyget Stödinsatser
Modulen Stödinsatser är ett valfritt tillägg som skolor kan beställa. Om kommunen/skolan beställt verktyget är det en del förberedelser som behövs för att d...
Ons, 26 jan., 2022 vid 9:23 F.M.
Hantera moduler
En administratör (kommunadmin) för en organisation (kommun eller friskolekedja) kan slå av och på tilläggsmoduler för enskilda förskolor/skolor i kommunen. ...
Tis, 16 nov., 2021 vid 5:47 E.M.
Göra person till administratör
Den/de som ska administrera en förskola/skola måste vara kopplade i Unikum som administratörer. Minst en per skola bör det finnas, gärna två personer men in...
Mån, 3 juli, 2023 vid 2:26 E.M.
Lägga in Verktygslänkar till externa system
Den som är administratör kan på varje förskola/skola lägga in länkar till externa verktyg, t ex e-post, Office365, elevegister, schema m.m. på personalens o...
Tis, 18 jan., 2022 vid 4:26 E.M.
Ta bort en grupp/klass eller undervisningsgrupp
Kräver adminbehörihget för skolan. För att kunna ta bort en grupp manuellt behöver man göra följande. Se till att den först är tömd på information så att...
Tors, 30 dec., 2021 vid 2:27 E.M.