Unikum skickar med ett antal standardetiketter, som kan användas i de olika modulerna, t ex Lärloggen. Skolan kan skapa egna etiketter eller ändra de som finns med från början. 

Det krävs skoladmin-behörigheter för att skapa och/eller ändra etiketter.


 • Dokumentationsetiketter - Används för att särskilja olika typer av dokumentation. Inlägg märkta med dokumentationsetiketter visas inte på barnets/elevens startsida. 


Skapa en ny etikett
 • Ställ dig i den aktuella förskolan/skolan
 • Klicka på Skiftnyckeln
 • Välj Etiketter
 • Klicka på knappen Ny etikett
 • Skriv det önskade namnet på etiketten och spara

 Ändra eller ta bort en etikett
 • Stå på den aktuella förskolan/skolan
 • Klicka på Skiftnyckeln
 • Välj Etiketter
 • För att ändra på namnet på etiketten, klicka på namnet på etiketten, och skriv det önskade namnet, spara
 • För att ta bort en etikett, klicka på det lilla krysset till höger på etiketten och svara på säkerhetsfråganNu kan alla som gör ett inlägg använda dessa etiketter, och självklart kan man komplettera dessa allt eftersom olika behov uppstår.


NOTERA! Om du tar bort en etikett som redan använts så försvinner den kopplingen för tidigare inlägg som varit kopplade.


Etiketter kan inte användas inte i Undervisningsgrupper och finns inte för Lärloggen på kommunnivå.