Modulen Stödinsatser är ett valfritt tillägg som skolor kan beställa. Om kommunen/skolan beställt verktyget är det en del förberedelser som behövs för att den ska kunna användas fullt ut.

Det är samma Modul men anpassade verktyg för Förskola respektive skola. 


Förberedelse inför användning av Modulen Stödinsatser

  • Unikum aktiverar Modulen Stödinsatser kommunen/organisationen när beställningen är gjord.
  • Kommunadmin aktiverar sen Modulen Stödinsatser för enskilda skolor när de ska ingång, i den takt man önskar.
  • Rektorer läggs in med rollen "Observatör" och befattningen "Rektor" för sin skola.

 


  • Specialpedagoger, elevhälsan m.fl. som behöver åtkomst till Stödinsatser läggs in som Observatörer på de skolor de tillhör.


Notera! Det är inte alltid dessa personer finns inlagda i Unikum sen tidigare, gör dom inte det behöver de istället "läggas in" med rätt personnummer och rätt roll.


  • Inloggningslösning för åtkomst till sekretessbelagda delar (Utredning och Åtgärdsprogram) beslutas och implementeras. (Unikums lösning kan användas som alternativ). Det är krav på s.k. 2-faktorsinloggning för åtkomst till Särskilt stöd. Det är tex BankID eller SMS-inloggning.
  • Införandeplan och information till samtliga lärare och berörd personal tas fram och läggs förslagsvis i en privat Lärlogg för personal.
  • Vid behov bokas webbintroduktion/visning hos Unikum kundservice eller om man så vill kan utbildning på plats beställas.
  • Ansvariga för Stödinsatser - gå gärna med i FB-gruppen Unikum Stödinsatser.


För att komma åt innehållet i åtgärdsprogrammet måste man logga in med s.k. 2-faktorsinloggning.