Extra anpassningar

Klassdokument (Stödinsatser)
För att underlätta för undervisande lärare kan de som vill använda "klassdokumentet" som finns under Stödinsatser. Det är tänkt som en möjlighet ...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:52 F.M.
Arbeta med extra anpassningar
Förutsättning för att kunna använda extra anpassningar i Unikum enligt instruktionen nedan är att skolan har Modulen Stödinsatser (tillval). Varje elev kan...
Tis, 4 juli, 2023 vid 3:09 E.M.