Förutsättning för att kunna använda extra anpassningar i Unikum enligt instruktionen nedan är att skolan har Modulen Stödinsatser (tillval).

Varje elev kan ha en aktiv extra anpassning, dvs ett dokument med en eller flera aktuella pågående anpassningar. Alla lärare som har en koppling till eleven kan lägga in extra anpassningar för dem. Läraren kan sen fylla på och redigera under terminens gång inom ramen för vad man kan anse lämpligt. Dvs om anpassningarna inte är aktuella längre bör de avslutas.

 

Skapa en extra anpassning

  • Gå till Klassens/gruppens startsida.
  • Gå till verktyget Stödinsatser.
  • Välj den elev du vill skapa Extra anpassning för genom att klicka på elevens namn.
  • Klicka på knappen Arbeta med anpassningar.

  • Skriv in behov och åtgärder i rutorna i den digitala blanketten.
  • Välj om du vill att elev och vårdnadshavare ska se innehållet.
  • Spara (= Publicera)


Notera! Du kan alltid ångra "Visa för elev/vårdnadshavare" och kryssa i rutan senare om du ändrar dig.

  • Extra anpassningar är inte ämneskopplade (i Unikum).
  • En elev kan bara ha en Extra Anpasning i taget dvs ett formulär i taget men det kan självklart innehålla flera olika anpassningar.
 
Revidera en pågående anpassning

Under terminens gång kan man behöva ändra, lägga till och kanske ta bort delar av pågående anpassningar då behoven ändras. Allt det gör man i de aktuella dokumentet med aktuella anpassningar.

För att man enkelt ska kunna se vad som lagts till och tagits bort finns det en händelselogg till höger om själva anpassningsblanketten. Där står det vem som redigerat och när. Klickar du på den blå texten får du upp innehållet som det såg ut vid vald tidpunkt. På så sätt är det enkelt att steg för steg se vad som ändrats och av vem.Utvärdering av extra anpassning

Följ upp och utvärdera de extra anpassningarna löpande i den blå rutan längst ner.


Avsluta en anpassning

När anpassningen inte är aktuell längre behöver den avslutas i Unikum. Alla avslutade anpassningar hamnar i elevens arkiv.


Relation Insatsbehov/Stödinsatser

En översikt som kan vara användbar är "Insatsbehov" för klass eller skola. Här ser man vilka av eleverna som har "Insatsbehov" i ett eller flera ämnen och vilka som har någon form av åtgärd i form av Extra Anpassning eller Åtgärdsprogram. 


Insatsbehov vy för klass


Stödinsatser vy för klass