För att underlätta för undervisande lärare kan de som vill använda "klassdokumentet" som finns under Stödinsatser.

Det är tänkt som en möjlighet för lärarna att kort skriva någon sammanfattning av vad man behöver tänka på vid undervisning av just den här klassen.

(Så att man slipper titta i varje elevs anpassningar om man kanske är ny eller osäker på vad som är aktuellt just nu).


Klassdokumentet visas endast för undervisande lärare i klassen/gruppen och detta hänger på gruppen alltså inte på någon enskild elev. Det gör att det också "försvinner" vid läsårsbyten om klasserna/grupperna byts ut inför nytt läsår.