Artikel för lärare/pedagog


Du kan skapa en planering på 3 olika sätt.

 • Skapa en helt ny
 • Kopiera en befintlig
 • Skapa från en mall (eller skapa en mall)

 

Skapa en ny planering.

 • Ställ dig på skolans startsida (så att planeringen ligger i rätt skola)
 • Gå till Skolbanken.
 • Klicka på knappen Skapa ny till höger och följ instruktionerna.
 • Du kan skapa uppgifter i planeringen - läs mer under Skapa ny uppgift
 • Du kan skapa en matris i planeringen eller kopiera en befintlig - läs mer under Skapa matris. Vi rekommenderar starkt att du skapar matrisen separat och sedan kopplar in den. (Bland annat för att kunna använda en och samma matris flera gånger.)
 • Du kan även koppla till läroplanens olika delar och länka material från tex G-Suite eller office365 eller från webben.


Skapa planering från mall eller kopiera en befintlig.


 • Gå till Skolbanken och sök upp den mall du vill använda eller den planering du vill kopiera.
 • Öppna planeringen genom att klicka på den.
 • Välj Kopiera och döp om mallen/paneringen till det du vill att din nya planering ska heta. (OBS!! Ta bort kopia ur namnet för att kunna publicera den.)
 • Spara utkast.
 • Koppla din nya planering till aktuell skolform och rätt ämnen, byt/lägg in ingressbild och ingresstext.
 • Redigera/fyll på med innehåll på samma sätt som när du skapar ny planering. Spara ofta!
 • Publicera när du är klar.Skapa en planeringsmall

På samma sätt som du skapar en helt ny planering kan du skapa en mall att använda för dina planeringar. lägg in det du vill använda i mallen och döp förslagsvis till "Mall för xxx" och be en skoladmin göra den till skolfavorit så hittar alla den lättare i Skolbanken.


Notera! När du publicerar din planering hamnar den även i den internationella skolbanken.