Artikel för Administratör/Lärare/Pedagog


De matriser du skapar själv i matriseditorn i Skolbanken är tänkt att användas för formativ bedömning med eleverna, men kan även användas för andra ändamål.

Kriterietabellerna, som i Unikum är blå, finns redan inlagda under Kunskaper så de behöver ni inte lägga in själva.


Om du vill ha en matris i en planering bör du skapa den i matrisbanken först och sen kopiera in den i din planering. Då kan du använda samma matris i flera planeringar.


Skapa en matris på två olika sätt

 • En helt ny
 • Kopiera en befintlig


Skapa en ny matris

 • Från din startsida, gå till Skolbanken
 • Gå till fliken Matriser
 • Klicka på Skapa ny

 • Fyll i alla fälten och klicka på "Spara utkast" för att kunna börja fylla på med innehåll.

 • Fyll på med innehåll och glöm inte att markera matrisen med det/de ämnen som den berör.


Nivå – Du bestämmer hur många nivåer som ska finnas i matrisen och vad de ska heta. Klicka bara på texten för att ändra det som står. Nivå kan t.ex. vara "Har ännu inte grundläggande kunskaper", "Har grundläggande kunskaper", "Har goda kunskaper" osv. 

 • Rubrik – Om du vill dela upp innehållet i olika delar kan du använda rubriker mellan de olika Aspekterna, eller bara en längst upp. För att lägga till en rubrik klicka på ”Ny rubrik”. För att lägga in Rubriktext eller ändra befintlig rubrik, klicka bara på texten och ändra det som står.
  • Undertext under rubrik – Under en Rubriktext finns en tom ruta som du kan lägga in text i om du vill. Klicka bara på rutan och skriv in din text.
 • Aspekt – För att dela upp vad eleven ska bedömd på skapar du valfritt antal Aspekter. Olika aspekter i engelska kan t.ex. vara ”muntlig kommunikation” och ”skriftlig kommunikation”.  För att lägga till en aspekt klicka på ”Ny aspekt”. För att lägga in eller ändra en Aspekt-text klicka bara på texten och ändra det som står.
  • Innehåll i Aspekterna – under varje Aspekt finns en tom ruta som du skriver in din text i. Klicka bara på rutan och skriv in din text. Notera att innehållet här inte är en del av matrisen, dvs ingen "matrisruta" du och användaren kan markera i.
 • Koppla – För att hämta in innehåll från läroplanen väljer du ”Koppla” och sen ditt/dina ämnen för att hämta innehåll från kursplanen. Notera! Kopplade punkter visas inte i sin helhet när matrisen används, det skulle ta för mycket utrymme, det är endast till som vägledning åt användaren och visas vid mouse over i den använda matrisen.


Exempel på en lärandematris i svenska:


Kopiera en befintlig matris 

 • Gå till Skolbanken och sök upp den matris du vill utgå ifrån.
 • Öppna den och välj Kopiera.

 • Döp om matrisen till något som inte börjar med "Kopia av".
 • Fyll på med innehåll på samma sätt som beskrivs ovan.
 • Kontrollera att matrisen är kopplad till rätt ämne.
 • Granska och Spara utkast regelbundet och se att det blev som du tänkt dig. 
 • Publicera när du är nöjd med resultatet.


Det går även att skapa en matris direkt i en Planering.