Unikum Academy finns webbutbildning för pedagoger som innehåller korta instruktionsfilmer och en självvärderingsmatris så att du kan se och även prova själv.

Här kan man gå igenom olika delar hur och var man dokumenterar barnens lärande i förskolan.


För mer hjälp om hur du praktiskt arbetar i Unikum se våra hjälpsidor.