I samband med att lärare gör sin bedömning skapas också automatiskt underlag för översikter och statistik på alla nivåer. Både för enskild elev, klass/grupp, årskurs, skola och hela kommunen/organisationen. Det finns dels en summerad övergripande översikt över alla elevers bedömningar och dels en detaljvy där men enkelt kan se tex insatsbehov för eleverna tydligare.


Kunskaper - ämnesöversikt för klass/grupp visar:

 1. Vilken period som valts. (Default är nuläge)
 2. Antal elever som ännu ej nått godkänt i ämnet.
 3. Prognos i diagramform - Statistik över aktuella kunskapsresultat och måluppfyllelse. Senaste bedömningen för alla elever visas, oavsett när den är gjord. 
  • Orange- Ej nått E-nivå
  • Ljusblå - Godtagbara kunskaper
  • Mörkblå - Mer än godtagbara kunskaper
 4. Trend - Ändring sen förra bedömningen i %
 5. Könsfördelning - Skillnad mellan andel flickor och pojkar som förväntas nå lägsta kunskapskrav eller bättre. Positivt tal innebär att större andel flickor som lägst förväntas nå kunskapskraven. Elever med okänt kön är inte med i beräkningen.
 6. Färskhet - Visar hur aktuella bedömningarna är.
  • Grön - Nyare än 4 månader.
  • Gul - 4-8 månader.
  • Röd - Äldre än 8 månader.
 7. Antal elever som är bedömda i ämnet/totalt antal elever i gruppen.Kunskaper - elevöversikt för klass/grupp visar:

I den här vyn kan man enkelt dels se vilka elever som har insatsbehov och i vilka ämnen, eller så kan man filtrera på olika saker för att se mer.

Exemplet nedan visar Vilka elever i klass 7 som har insatsbehov och i vilka ämnen.Om man väljer "Se filter" kan man tex välja "visa alla" så får man en komplett översikt över samtliga elevers aktuella bedömningar i alla ämnen.Kunskaper - översikt för skola visar


 • Antal elever som ännu ej nått godkänt i ämnet.
 • Prognos i diagramform - Statistik över aktuella kunskapsresultat och måluppfyllelse. Senaste bedömningen för alla elever visas, oavsett när den är gjord. 
  • Orange- Ej nått E-nivå
  • Ljusblå - Godtagbara kunskaper
  • Mörkblå - Mer än godtagbara kunskaper
 • Trend - Ändring sen förra bedömningen i %
 • Könsfördelning - Skillnad mellan andel flickor och pojkar som förväntas nå lägsta kunskapskrav eller bättre. Positivt tal innebär att större andel flickor som lägst förväntas nå kunskapskraven. Elever med okänt kön är inte med i beräkningen.
 • Färskhet - Visar hur aktuella bedömningarna är.
  • Grön - Nyare än 4 månader.
  • Gul - 4-8 månader.
  • Röd - Äldre än 8 månader.
 • Antal elever som är bedömda i ämnet


Det går att filtrera på ämne samt väja termin via "Välj filter".  FInns det flera skolformer i skolan så delas de upp i olika avsnitt.Kunskaper - översikt för kommun/organisation visar

Samma innehåll och översikt som för skola. Här är ett exempel på kommun med Grundskola och Gymnasieskola.NOTERA! Testelever kommer inte med i den summerade statistiken. Endast elever med svenskt personnummer eller alternativt ID räknas med.