I Unikum arbetar elever/barn, pedagoger och vårdnadshavare tillsammans och dokumenterar inför och under utvecklingssamtal, tilldelar planeringar, skapar lärloggsinlägg, skriver omdömen och gör bedömningar. För att all den aktiviteten skall gå att följa skapas det notiser när viktiga saker "händer" i Unikum. Unikum försöker på ett smart sätt lista ut vilka personer som bör få notiser, så att notiserna är relevanta för just dig i din roll. Eleven skall få notiser när mentorn skriver i samtalsplanen, föräldrar ska få meddelande när ett nytt lärloggsinlägg skapas etc.


Varför får jag inga notiser till min mail?

Notiser syns direkt i Unikum, på din egen startsida. Varje natt samlar Unikum ihop alla notiser som berör dig och skickar ut dessa i ett mail. Om du har lagt in din e-postadress och kryssat för att du vill få notiser via mail på sidan för dina inställningar skall du alltså få ett mail varje gång du har notiser som du inte agerat på. Här kan du läsa mer om notismailet samt inställnignar för notiser: När skickas notismail?


OBS! Om du redan fått en notis om t.ex. att någon dokumenterat i en samtalsplan får du inga nya notiser om samma plan förrän du klickat på de gamla notiserna för att på så sätt markera att du läst notisen. Och om du redan har läst notisen inne i Unikum, skickas inget mail om den notisen eftersom det då är onödigt.


Vem skall få notiser?
Reglerna kring vem som får vilka notiser är ganska omfattande, och i korthet kan reglerna summeras ungefär som nedan här:
OBS! Eftersom barn i förskolan väldigt sällan har eget konto i Unikum, så är den rollen ej medtagen.


MODUL
HÄNDELSE
NOTIS TILL
KunskaperBedömning publicerasElev, vårdnadshavare
LärloggInlägg skrivs i skolan/gruppens lärloggRoll som markerats som mottagare av inlägget
Inlägg skrivs i elevens/barnets lärloggRoll som markeras som mottagare av inlägget
Kommentar skrivsNotis till de som tidigare kommenterat samt den som skrev inlägget
Meddelande
Inlägg skrivs i skolans/gruppens meddelanden
Roll som markerats som mottagare av meddelandet
Inlägg skrivs i elevens/barnets meddelanden
Roll som markeras som mottagare av meddelandet
Kommentar skrivs
Notis till de som tidigare kommenterat samt den som skrev meddelandet
VH skriver meddelande från Unikum FamiljMentor
MatrisMatris tilldelasElev och vårdnadshavare
Kommentar skrivsElev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
Klick i matrisenElev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
PlaneringPlanering tilldelasElev och vårdnadshavare
Kommentar skrivsElev, lärare som tilldelat planering, mentor samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i ev tillhörande matris
Klick i ev matrisElev, lärare som tilldelat planering, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen

Samtal & överenskommelseNär skolan öppnar samtalet för hemmetVårdnadshavare
När något dokumenteras i samtalsunderlagetElev, mentor, vårdnadshavare
När samtalsdatum saknas, och man inte öppnat för hemmet en månad efter tilldelningen av samtalsmallMentor
När samtalsdatum finns, och man inte öppnat för hemmet en vecka innan detta datumMentor
När tre dagar kvar till samtalet och hemmet inte markerat att hemmet är klart med sina förberedelserVårdnadshavare
Överenskommelse redigeras eller status ändrasElev, mentor, vårdnadshavare

StödinsatserExtra anpassningExtra anpassning skapas
Lärare, mentor
Extra anpassning redigeras
Lärare, mentor
Särskilt stödUtredning startas
Mentor, rektor, beslutsfattare, ansvarig helhet, ansvarig för utredning
Beslut tas angående eller i åtgärdsprogram
Mentor, rektor, beslutsfattare, ansvarig helhet, ansvarig för aktuellt steg
Ett par dagar innan satt beslutsdatum för utredning, åtgärdsprogram eller utvärdering
Rektor, ansvarig helhet, beslutsfattare, ansvarig för aktuellt steg
Ny ansvarig sätts
Den om sätts som ansvarig, tidigare ansvarig (om finns)
Ny medverkande sätts
Den som sätts som medverkande
Säker anteckningSäker anteckning publiceras
Mentor, observatör, rektor (befattning)

UppgifterNär en uppgift tilldelasEleven
När läraren kommenterarEleven
Påminnelse när det är dags att lämna inEleven får påminnelse 3 dagar innan inlämningsdatum
När eleven kommenterarLäraren                
Reflektion & Analys
När det skrivs under Reflektion i planeringen
Pedagoger i gruppen
När det skrivs under Analys i planeringen
Pedagoger i gruppen, rektor (befattning)

Kopplingar
MentorskopplingVårdnadshavare

Frånvaro (Kräver Unikums modul för frånvaro)Ogiltig frånvaro på elevElev (om myndig) annars vårdnadshavare eller mentor & skoladmin (om e-postadress inte finns registrerad på vårdnadshavare)