I Unikum arbetar elever/barn, pedagoger och vårdnadshavare tillsammans och dokumenterar inför och under utvecklingssamtal, tilldelar planeringar, skapar lärloggsinlägg, skriver omdömen och gör bedömningar. För att all den aktiviteten skall gå att följa skapas det notiser när viktiga saker "händer" i Unikum. Unikum försöker på ett smart sätt lista ut vilka personer som bör få notiser, så att notiserna är relevanta för just dig i din roll. Eleven skall få notiser när mentorn skriver i samtalsplanen, föräldrar ska få meddelande när ett nytt lärloggsinlägg skapas etc.


Varför får jag inga notiser till min mail?

Notiser syns direkt i Unikum, på din egen startsida. Varje natt samlar Unikum ihop alla notiser som berör dig och skickar ut dessa i ett mail. Om du har lagt in din e-postadress och kryssat för att du vill få notiser via mail på sidan för dina inställningar skall du alltså få ett mail varje gång du har notiser som du inte agerat på.

Du kan själv kontrollera om Unikum skickar notismail till din epostadress korrekt, läs mer här: Kontrollera att e-post/notiser från Unikum kommer fram


OBS! Om du redan fått en notis om t.ex. att någon dokumenterat i en samtalsplan får du inga nya notiser om samma plan förrän du klickat på de gamla notiserna för att på så sätt markera att du läst notisen. Och om du redan har läst notisen inne i Unikum, skickas inget mail om den notisen eftersom det då är onödigt.


Vem skall få notiser?
Reglerna kring vem som får vilka notiser är ganska omfattande, och i korthet kan reglerna summeras ungefär som nedan här:
OBS! Eftersom barn i förskolan väldigt sällan har eget konto i Unikum, så är den rollen ej medtagen.


MODUL
HÄNDELSE
NOTIS TILL
Bedömning i KunskaperBedömning publicerasElev, vårdnadshavare
LärloggInlägg skrivs i gruppens lärloggRoll som markerats som mottagare av inlägget
Inlägg skrivs i elevens/barnets lärloggRoll som markeras som mottagare av inlägget
Kommentar skrivsNotis till de som tidigare kommenterat samt den som skrev inlägget
Meddelande
Inlägg skrivs i gruppens meddelanden
Roll som markerats som mottagare av meddelandet
Inlägg skrivs i elevens/barnets meddelanden
Roll som markeras som mottagare av meddelandet
Kommentar skrivs
Notis till de som tidigare kommenterat samt den som skrev meddelandet
MatrisMatris tilldelasElev och vårdnadshavare
Kommentar skrivsElev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
Klick i matrisenElev, lärare som tilldelat matris, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen
PlaneringPlanering tilldelasElev och vårdnadshavare
Kommentar skrivsElev, lärare som tilldelat planering, mentor samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i ev tillhörande matris
Klick i ev matrisElev, lärare som tilldelat planering, samt alla som ev tidigare har kommenterat eller klickat i matrisen

Samtal & överenskommelseNär skolan öppnar samtalet för hemmetVårdnadshavare
När något dokumenteras i samtalsunderlagetElev, mentor, vårdnadshavare
När samtalsdatum saknas, och man inte öppnat för hemmet en månad efter tilldelningen av samtalsmallMentor
När samtalsdatum finns, och man inte öppnat för hemmet en vecka innan detta datumMentor
När tre dagar kvar till samtalet och hemmet inte markerat att hemmet är klart med sina förberedelserVårdnadshavare
Överenskommelse redigeras eller status ändrasElev, mentor, vårdnadshavare
StödinsatserExtra anpassning skapasLärare, mentor
Extra anpassning redigerasLärare, mentor
Utredning startas (+att elevens bedöms behöva ÅP)Den som sätts som ansvarig, den som sätts som rektor
Beslut tas angående eller i åtgärdsprogramDen som sätts som ansvarig, den som sätts som rektor
Ett par dagar innan satt beslutsdatum för utredning, åtgärdsprogram eller utvärderingDen som sätts som ansvarig
UppgifterNär en uppgift tilldelasEleven
När läraren kommenterarEleven
Påminnelse när det är dags att lämna inEleven får påminnelse 3 dagar innan inlämningsdatum
När eleven kommenterarLäraren                
Reflektion & Analys
När det skrivs under Reflektion i planeringen
Pedagoger i gruppen
När det skrivs under Analys i planeringen
Pedagoger i gruppen, rektor (befattning)

Kopplingar
MentorskopplingVårdnadshavare

Frånvaro (Kräver Unikums modul för frånvaro)Ogiltig frånvaro på elevElev (om myndig) annars vårdnadshavare eller mentor & skoladmin (om e-postadress inte finns registrerad på vårdnadshavare)