Stödinsatser övrigt

Stödinsatser - hur vi stöttar elever att nå sina mål FILM
För att få en övergripande genomgång av hur arbetet med Stödinsatser går till samt hur man anterar det i Unikum rekommenderar vi att ni lyssnar på detta web...
Tis, 25 jan., 2022 vid 9:29 F.M.
Vem ser vad av Stödinsatser i skolan?
Precis som Skolverket föreskriver och precis som på alla andra ställen i Unikum så styrs vem som ser vad av personens roll. Extra anpassningar, utredningar...
Fre, 13 Maj, 2022 vid 9:37 F.M.
Frågor och svar om Stödinsatser
Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här samlar vi frågor och svar om Stödinsatser. Vi uppdaterar kontinuerligt då t.ex. stödmaterialet...
Fre, 17 mar., 2023 vid 2:46 E.M.
Säkra övergångar för Stödinsatser i Unikum
När en elev som har stödinsatser lämnar en skola och börjar i en annan skola är det värdefullt för eleven om man kan behålla en röd tråd, så att stödinsatse...
Tors, 20 jan., 2022 vid 1:28 E.M.
Säkra Anteckningar
Relevant för elevens lärande, så länge det är relevant!   Säker Anteckning är en plats för pedagoger, rektorer och EHT att samla viktiga anteckningar so...
Tors, 23 feb., 2023 vid 7:49 F.M.
Arkivering och diarieföring av Stödinsatser i Unikum
Kommunens krav för diarieföring: Myndigheter har krav på att diarieföra ärenden, t.ex IUP och ÅP En unik identifierare behövs för varje ärende Man kan d...
Ons, 26 jan., 2022 vid 10:04 F.M.
Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar Film från skolverket
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:08 E.M.
Vem ser vad av Stödinsatser i förskolan?
Anpassningar, kartläggningar och handlingsplan visas enligt följande: Översikt för grupp - Observatör, Rektor, Administratör och Pedagog Översikt för bar...
Fre, 14 jan., 2022 vid 11:22 F.M.