Stödinsatser övrigt

Mer om stödinsatser - film som går igenom på djupet (19 minuter)
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 PM
Vem ser vad av Stödinsatser i skolan?
Precis som Skolverket föreskriver och precis som på alla andra ställen i Unikum så styrs vem som ser vad av personens roll. Extra anpassningar, utredningar...
Tis, 23 mar., 2021 at 7:07 AM
Frågor och svar om Stödinsatser
Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här samlar vi frågor och svar om Stödinsatser. Vi uppdaterar kontinuerligt då t.ex. stödmaterialet...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Säkra övergångar för Stödinsatser i Unikum
När en elev som har stödinsatser lämnar en skola och börjar i en annan skola är det värdefullt för eleven om man kan behålla en röd tråd, så att stödinsatse...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Säkra Anteckningar
Relevant för elevens lärande, så länge det är relevant!   Säker Anteckning är en plats för pedagoger, rektorer och EHT att samla viktiga anteckningar so...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Arkivering och diarieföring av Stödinsatser i Unikum
Kommunens krav för diarieföring: Myndigheter har krav på att diarieföra ärenden, t.ex IUP och ÅP En unik identifierare behövs för varje ärende Man ka...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar Film från skolverket
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Vem ser vad av Stödinsatser i förskolan?
Anpassningar, kartläggningar och handlingsplan visas enligt följande: Översikt för grupp - Observatör, Rektor, Administratör och Pedagog Översikt för bar...
Mån, 29 mar., 2021 at 8:05 AM