Basinställningar för skola

För att kunna använda systemet är det några saker som behöver göras vid "setup" men det går även att göra i efterhand eller när det behöver ändras något.

Hantera undervisningsgrupper (ej förskola)
I skolans (och Unikums) värld har klasser/grupper och undervisningsgrupper olika betydelse och syften. Därför kan man tala om för Unikum vilka grupper som ä...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 E.M.
Skapa och ändra etiketter
Unikum skickar med ett antal standardetiketter, som kan användas i de olika modulerna, t ex lärloggen. Skolan kan skapa egna etiketter eller ändra de som fi...
Mån, 13 sep., 2021 at 2:26 E.M.
Förbered för att använda Stödinsatser (ej förskola)
Modulen Stödinsatser är ett valfritt tillägg som skolor kan beställa. Om kommunen/skolan beställt verktyget är det en del förberedelser som behövs för att d...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Hantera moduler
En administratör (kommunadmin) för en organisation (kommun eller friskolekedja) kan slå av och på tilläggsmoduler för enskilda förskolor/skolor i kommunen. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Göra person till administratör
Den/de som ska administrera en förskola/skola måste vara kopplade i Unikum som administratörer. Minst en per skola bör det finnas, gärna två personer men in...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Lägga in Verktygslänkar till externa system
Den som är administratör kan på varje förskola/skola lägga in länkar på personalens och elevernas startsidor till externa verktyg, t ex e-post, Office365, f...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Ta bort undervisningsgrupp.
För att kunna ta bort en grupp manuellt behöver man göra följande. Se till att den först är tömd på information så att inget går förlorat. Ta bort alla r...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.