Extra anpassningar

Klassdokument
För att underlätta för undervisande lärare kan de som vill använda "klassdokumentet" som finns under Stödinsatser. Det är tänkt som en möjlighet ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 E.M.
Arbeta med extra anpassningar
Förutsättning för att kunna använda extra anpassningar i Unikum enligt instruktionen nedan är att skolan har Modulen Stödinsatser (tillval). Varje elev kan...
Tis, 16 nov., 2021 at 5:01 E.M.