Extra anpassningar

Klassdokument (Stödinsatser)
För att underlätta för undervisande lärare kan de som vill använda "klassdokumentet" som finns under Stödinsatser. Det är tänkt som en möjlighet ...
Fre, 21 jan., 2022 vid 1:39 E.M.
Arbeta med extra anpassningar
Förutsättning för att kunna använda extra anpassningar i Unikum enligt instruktionen nedan är att skolan har Modulen Stödinsatser (tillval). Varje elev kan...
Tis, 16 nov., 2021 vid 5:01 E.M.