1. Titta att du kan se hela din skola i Unikum

  • Som skolledare har du överblick över arbetet i Unikum.
  • Logga in och se efter att du kan se alla klasser/grupper, pedagoger och barn/elever i din skola.
  • Se om du har en skiftnyckel i övre högra delen av skärmen, det skall du ha om du är satt som administratör för skolan. ( Den roll du annars har är Observatör och befattningen Rektor. (Du behöver ej vara administratör för skolan, ni väljer själva vem/vilka som ska vara det.)

2. Använd Unikum som anslagstavla för förskolan/skolan, och för dina medarbetare.

  • I Lärloggen för förskolan/skolan kan du skriva meddelanden till alla eller välja målgrupp, tex "vårdnadshavare" och "personal".
  • Om du lägger upp en grupp som heter t.ex. "Personal" så kan ni använda den gruppens Lärlogg som en anslagstavla för all personal på skolan.


3. Använd även Unikum för medarbetarsamtal

  • Du kan använda Unikum för medarbetarsamtal med din personal på samma sätt som lärarna/pedagogerna använder det med barn/elever. Så här gör du>>