För att göra arbetet smidigt för modersmålslärare som har elever i många olika skolor, årskurser och klasser så bör man skapa en modersmålsenhet med alla olika språk som grupper och koppla lärarna till sina språk.


  • Gå till kommunens startsida
  • Klicka på Admin skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar
  • Klicka på knappen Lägg till skola
  • Fyll i namn, skolform och ev beskrivning och övriga kontaktuppgifter samt ladda ev upp en bild och Spara
    (Självklart kan man fylla på med beskrivning och bilder vid ett senare tillfälle)

 På denna enhet skapar man sedan de aktuella modersmålsgrupperna, kopplar in modersmålslärarna i sina respektive grupper samt markerar grupperna som dolda grupper (viket innebär att elever och vårdnadshavare inte kan se övriga elever/vårdnadshavare i gruppen).


Läs hur man skapar en grupp
Läs hur man skapar en dold grupp


Så här kan det ser ut när det är klart:Notera!  Om man har en synkronisering i sin kommun, kan man först ta reda på om den även kan hantera en modersmålsenhet. Så "slipper" man göra detta manuellt i Unikum.