Om en elev byter mellan svenska och svenska som andraspråk så ersätter dessa ämnen varandra inom en och samma skolform, dvs bara den senaste visas och räknas i kunskapsstatistiken för elev, klass/grupp, skola och kommun.


I lärarvyn för en elev ser det ut så här när elevens bedömning i svenska som andraspråk och bytt till svenska:


Här ser man dels att det inte finns någon ruta före Sva vilket indikerar att det inte är aktuell bedömning (att rutan saknas är för att man inte av misstag ska få med dessa elever vid en massuppdatering i ämnet svenska om man uppdaterar för hela klassen/gruppen).


I elevvyn visas endast Svenska, dvs den senaste bedömningen, i nulägesvyn över alla ämnen:Om man som lärare eller elev går in i ämnet svenska får man upplysningar om att det finns tidigare bedömningar i "relaterat ämne" dvs svenska som andraspråk, och man kan även enkelt hitta till dessa bedömningar i elevens arkiv för ämnet.Översikter för klass/grupp, skola och kommun över Kunskaper

I dessa översikter visas och räknas bara den senaste bedömningen med.Notera! I och med att det gjorts en förändring i hur man räknar ihop ämnena i svenska/sva så kan det i ett övergångsskede se lite konstigt ut i början.