Om en elev byter mellan svenska och svenska som andraspråk så ersätter dessa ämnen varandra inom en och samma skolform, dvs bara den senaste visas och räknas i kunskapsstatistiken för elev, klass/grupp, skola och kommun.


I lärarvyn för en elev ser det ut så här när elevens bedömning i svenska är på väg att bytas till SvA:


I klassöversikten för Svenska ser det ut såhär om någon/några elever istället har bedömningar i SvA.
I elevvyn visas endast Svenska, dvs den senaste bedömningen, i nulägesvyn över alla ämnen:Om man som lärare eller elev går in i ämnet svenska får man upplysningar om att det finns tidigare bedömningar i "relaterat ämne" dvs svenska som andraspråk, och man kan även enkelt hitta till dessa bedömningar i elevens arkiv för ämnet.Översikter för klass/grupp, skola och kommun över Kunskaper

I dessa översikter visas och räknas bara den senaste bedömningen med.Notera! I och med att det gjorts en förändring i hur man räknar ihop ämnena i svenska/sva så kan det i ett övergångsskede se lite konstigt ut i början.