Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, föräldrar, barn och elever i Unikum. Nu finns möjlighet för administratörer och rektorer (med observatörsroll) att skicka Meddelande och Kom ihåg till flera förskolor, skolor och grupper. Som lärare och pedagog kan du skicka till alla de grupper du är behörig i.


Se gärna den här filmen från Unikum AcademyVi har också gjort det lättare att välja och se de mottagare du ska skicka informationen till.


Du kan skapa ett meddelande direkt från din startsida genom att kicka på den blå knappen "Skapa nytt" och välja Meddelande.

Sedan väljer du mottagare och kan då välja en eller flera grupper och/eller enskilda elever i en grupp.Enkelt att hitta dina meddelanden.


På din startsida ser du direkt de senaste meddelandena.Välj fliken "Meddelande" för att se alla meddelanden sorterade utifrån om de är skickade "Till mig", "Skickade" (av mig) eller sparade som "Utkast"Väljer du fliken "Kom ihåg" ser du de meddelanden som är tidsbestämda och där tiden ännu inte passerats. Observera att det datum och tid du sätter på ett meddelande talar om när händelsen sker. Tex om meddelandet handlar om ett kommande föräldramöte så är tiden som sätts tiden för själva föräldramötet. (Du sätter inte en tid för när meddelandet ska publiceras och avpubliceras.) Vilka kan jag skicka meddelande till?

Din behörighet i Unikum avgör vilka mottagare du kan skicka meddelande till. Kontakta den centralt ansvarige för Unikum i din kommun om du inte kan skicka till de mottagare du behöver.

Generellt kan en administratör skicka till alla i kommunen. När administratören är på kommunnivå går det att skicka till alla roller och skolformer samt deras grupper. På förskole- eller skolnivå kan hen även skicka till grupper i verksamheten och utvalda personer.

En rektor i förskola eller skola kan skicka till flera förskolor och skolor, till grupper i verksamheterna och utvalda personer.

En pedagog eller lärare kan skicka till de grupper hen har behörighet och till de som ingår i gruppen eller grupperna.