Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, föräldrar, barn och elever i Unikum. Nu finns möjlighet för administratörer och rektorer att skicka Meddelande och Kom ihåg till flera förskolor, skolor och grupper. Som lärare och pedagog kan du skicka till alla de grupper du är behörig i.
Vi har också gjort det lättare att välja och se de mottagare du ska skicka informationen till.


Du kan skapa ett meddelande direkt från din startsida genom att kicka på den blå knappen "Skapa nytt" och välja Meddelande.


Enkelt att hitta dina meddelanden.


Nu är det smidigare att hålla kolla på dina meddelanden. På din startsida väljer du rubriken meddelanden och hittar en sammanställning över de meddelanden du fått, skickat och dina utkast. Det är bara att bläddra mellan rubrikerna så får du bra överblick över dina meddelanden.

Hur skickar jag meddelande till flera mottagare?


Du skapar ett nytt meddelande:

  • Som administratör i en kommun går du till kommunens startsida.
  • Som rektor i förskola eller skola går du till förskolans eller skolans startsida.
  • Som pedagog eller lärare går du till din grupps eller klass startsida.

Därefter skriver du ditt meddelande och väljer dina mottagare. Vill du välja grupper av mottagare klickar du på rutan Mottagare. Då får du upp de mottagare du har behörighet att skicka meddelande till. Välj de du önskar.

Du kan utöka urvalet genom att välja Se grupper och därifrån vid behov även skicka till ett urval personer.


Se kort video nedan hur du enkelt skickar ett meddelande till flera.
Se denna film nedan om du vill få en mer detaljerad genomgång hur du gör.Vilka kan jag skicka meddelande till?

Din behörighet i Unikum avgör vilka mottagare du kan skicka meddelande till. Kontakta den centralt ansvarige för Unikum i din kommun om du inte kan skicka till de mottagare du behöver.

Generellt kan en administratör skicka till alla i kommunen. När administratören är på kommunnivå går det att skicka till alla roller och skolformer samt deras grupper. På förskole- eller skolnivå kan hen även skicka till grupper i verksamheten och utvalda personer.

En rektor i förskola eller skola kan skicka till flera förskolor och skolor, till grupper i verksamheterna och utvalda personer.

En pedagog eller lärare kan skicka till de grupper hen har behörighet och till de som ingår i gruppen eller grupperna.


Hur hittar jag mina meddelanden?

Från din startsida, välj rubriken Meddelande. Där finns de meddelanden du fått, skickat och dina utkast under tre flikar.