Om läraren har ett antal datum och tider avsedda för att ha samtal med elev och lärare kan läraren lägga in alla tider som finns och låta vårdnashavaren välja den tid som passar hen. Se Föreslå tider


Om läraren vill ge ett specifik datum och tid till en elev och dess vårdnadshavare kan läraren Tilldela tider


Föreslå tider


För vilka kan jag föreslå tider?

En lärare föreslår tider för barn/elevers samtal men det är endast vårdnadshavare som kan boka tiden.

Tiderna är gemensamma för alla i gruppen. 


Hur föreslår jag tider?

  • Läraren behöver föreslå tiderna i samma klass som hen tilldelar samtalsmallen i. 
  • Klicka på föreslå tider
  • Välj datum i kalendern som kommer upp

  • Lägg till tid och plats för det valda datumet

  • När du lagt in alla tider du vill erbjuda klickar du på "publicera tider". Nu kan vh boka den tid de önskar.


Hur gör föräldrar för att se vilka tider som finns att boka?

De ser det på sitt barns startsida om de tittar i webbläsaren. Om de använder appen går de in på “samtalet” så finns tiderna där. 

Ett bra sätt att upplysa föräldrar om att det är dags att boka tider är att skriva ett meddelande till alla att de ska gå in på sitt barns sida och boka en tid. Passa på att välkomna dem och samtidigt informera hur de kan vara delaktiga genom att gå in på Unikum innan mötet.


Tilldela tider 


Om du vill tilldela en elev (och vh) en samtalstid ställer du dig på eleven i modulen Samtalet och klickar på "Boka tid"

Välj datum och tid på samma sätt som ovan

Du kan skicka tiden genom att klicka på de tre prickarna. Du ser att det är skickat på det lilla brevet som dyker upp