Start a new topic

Hjälp med unikum

Kan inte logga in på Unikum som elev, det är helt omöjligt
1 Comment

Hej,


Kommunen har en egen inloggningslösning. Ta kontakt med mentor/pedagog så hjälper dom dig vidare.


/Unikum Kundstöd

Login to post a comment