Start a new topic

Lärlogg

Hej!

Ni har gjort om lärloggen. Den har nu "skrivrutor" med ett kryss till höger där man (för) lätt kan radera allt man har skrivit. Andra förändringar är:

- Man kan inte se radavstånden i redigeringsläge

- Formateringsfunktionerna ligger mer "fast", medan de tidigare kom upp där man gjorde en markering.

- Om man infogar ett dokument kommer det en ny "ruta" under. 


Varför har ni gjort dessa förändringar till det sämre? Kan man få en ny "skrivruta" utan att först ha infogat något?


Hej Katarina,


Vilken typ av enhet samt webbläsare arbetar du i så kan jag försöka återskapa?


/Unikum kundstöd

Tack för att du hör av dig! Jag har en Chromebook. Och jag står fast vid mitt "missnöje". Verktygsfältet följer INTE med när jag markerar ett ord, t ex för att jag vill ha det "bold" OCH man kan inte se att man gjort nytt stycke (hoppat över en rad) när man är i redigeringsläge.


Katarina

Hej Katarina,


Jag har lyft detta till utvecklarna att fältet inte hänger med. Hoppas på snar lösning.


/KimmoLogin to post a comment