Start a new topic

Hur ser jag bilder i supportforum/lösningar?

I stället för bilder ser jag "trasiga ikoner" t.ex. på denna sida. Är det bara för mig?

https://unikum.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000377900-relationer-vad-betyder-det-


En URL är 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/11061134538/original/WAz7J5oM3MvZ1KN9vL8Bv10df3B5HifE3A.png?1595400954


Går jag direkt till den sidan står det AccessDenied i XML.


Jag trodde att det skulle lösa sig om jag skapade konto och loggade in, men verkar inte så. 


2 people have this question
Login to post a comment