Start a new topic

Hemmet klart för samtal - mentor ta del av material?

Hej!


När hemmet fyllt i hemmet klart för samtal. Kan jag som mentor ta del av det material de fyllt i? 


Eller hur får jag som mentor tillgång till det?

1 Comment

Hej Matilda,


Ja precis du får tillgång till materialet inne i samtalet på barnet/eleven. Det finns en liten markering på fliken där det finns oläst information.


/Unikum kundstöd

Login to post a comment