Start a new topic

Hur använder vi utkast i Samtal

Hej, vi får en del frågor om Utkast funktionen i samtalet.


Tidigare har vi fått till oss att den kan användas så här:

Vi tilldelar först VH samtalet och därefter skriver vi och markerar då Utkast. Då ser inte VH det vi skrivit. Under samtalet avmarkerar vi utkast och Vh ser texten. 


Stämmer detta? 

Kan den användas på fler sätt? 

1 Comment

Hej Jessica,

Stämmer att VH inte kan se utkastet och frågan t ex är ställd till barnet eller ex pedagog. Utkast går inte att ha opublicerade om man t ex står i första läget.

Jag kan inte komma på andra sätt att använda utkast om man inte vill att VH ska se informationen innan man har samtalet.

/Unikum kundstöd

Login to post a comment