Start a new topic

Bedömning av ickedigitala uppgifter

Låt säga att jag under en termin låtit eleverna göra tre muntliga examinationer och tre läsförståelsetest samt tre andra prov där eleverna använt papper och penna. Jag vill då såklart registrera deras resultat på dessa examinationer i Unikum. I vår förra lärportal kunde man, snabbt och enkelt slänga upp en nya kolumn i något som kallades bedömningsöversikt, exempelvis genom att skriva "Prov 1 i läsförståelse" och sedan fylla i betyg en kommentar och poäng, men jag hittar inget smidigt sätt att registrera sådana ickedigitala uppgifter i Unikum.  Hur är det tänkt att man ska göra?

Jag testade att lägga upp en uppgift i unikum, gå in på varje elev och göra en tom inlämning och sedan stänga uppgiften och därefter kommentera. Det kändes väldigt osmidigt. Finns det något annat sätt? Det vore smidigt att kunna göra flera bedömningar samtidigt på enskilda uppgifter, likt hur man kan göra under kunskaper för hela ämnet. Det är en funktion jag saknar.

1 Comment

Hej Angel, 


Tack för din feedback. I dagsläget får man göra på det sättet du beskriver. Det är ett önskemål vi känner till att man vill kunna bedöma/kommentera flera elever på samma gång även i Uppgifter. Jag tar med mig ditt önskemål vidare till produktägare så kan de se över det när ändringar och förbättringar görs i modulen framöver. 


Vänliga hälsningar,

Unikum Kundstöd

Login to post a comment