Start a new topic

Bygga struktur

Jag undrar hur man kan bygga en kursstruktur här?

Planeringar och annan information som återkommer vill jag kunna embedda i min kurs så att det är det första eleverna ser när de kommer in i kursen.

Dessutom om man har parallella kurser är det mycket mindre tidskrävande att ändra gemensam information i embeddade filer.

Viktig information för kurser vill jag alltså att den finns först.

När sedan en kurs avslutas vill jag kunna kopiera kursens struktur så att den finns till nästkommande klass jag har i just den kursen.


//Thomas

Login to post a comment