Den som är administratör kan ändra i fliken Relationer för de personer som finns i "sin admindomän", dvs förskolan/skolan eller kommunen/organisationen. Man hittar fliken Relationer när man står på personen det gäller, och sedan klickar på den lilla skiftnyckeln till höger.Nedan ser man att Lillian är elev i en klass och en skola,och att hon har en vårdnadshavare(VH)
Nedan ser man att Anton är lärare i ett par klasser och en skola.


Den som är administratör kan både ta bort och lägga till kopplingar för personer via relationsfliken.

Notera! Om kommunen/organisationen har en automatisk synkronisering ska man inte göra manuella ändringar för personer som hanteras av den.