Artikel för vårdnadshavare

Om barnet enbart ska ledig från fritidshemmet men ska gå i skolan - gå direkt till instruktionen Lämna meddelande till personal (samma dag) längre ned på sidan


Anmäl frånvaro för hela dagen/del av dag (inklusive skolan för fritidsbarn)

Det är smidigt för vårdnadshavare att anmäla sitt barn frånvarande från förskola/fritids direkt i Unikum Familj. Man kan anmäla frånvaro hela dagen eller del av dag. 


1. Logga in på Unikum Familj och navigera till det barn som ska frånvaroanmälas. 

  • Ska barnet vara borta hela dagen markerar man dagen det gäller. 
  • Ska barnet vara borta en del av dagen fäller man ut "Del av dag" och fyller i vilka tider barnet ska vara frånvarande.

2. Klicka på Rapportera


      

    

Lämna meddelande till personal (samma dag)

Många förskolor/fritidshem har begränsat möjligheten för vårdnadshavare att ändra sina barns scheman allt för nära i tid. Man kan läsa mer om det här: Närvaro Förskola/Fritids - ställ in tid för låsning av schema

Ibland finns dock behov för vårdnadshavare att meddela ändringar i schemat ändå, därför finns den möjligheten i Unikum. Vårdnadshavare kan, samma dag, anmäla sitt barn som ledigt eller lämna ett meddelande till personalen. 


  1. Logga in på Unikum Familj och navigera till det barn som man vill meddela ändring kring. 
  2. Gå till Mer och klicka på Lämna Hämta för att öppna barnets schema.
    • Ska barnet vara ledig bockar man i ledig (och skriver meddelande om man vill), tryck på Uppdatera
    • Vill man bara meddela en ändring skriver man i ett meddelande och trycker på Uppdatera     Personalen ser sedan detta när de hanterar barnens närvaro under dagen.