Artikel för admin/observatör/rektor


För att underlätta för personal i verksamheterna är det vanligt att man vill kunna låsa möjligheten för att ändra ett barns vistelsetider allt för nära i tid. Unikums standardinställning är att schemat är låst de närmsta 14 dagarna och att vårdnadshavare inte kan ändra sitt barns schema under den tiden. Detta är dock en inställning som kan göras på kommun och/eller enhetsnivå ifall man skulle vilja ha ett annat antal dagar för denna låsning. 


Ändra antal låsta dagar på kommunnivå (man behöver ha rollen kommunadministratör)


1. Ställ dig på kommunen och gå in på Öppettider förskola (eller fritids). 

2. Välj hur många dagar du vill ska vara låsta - eller om alla enheter själva ska kunna välja hur många dagar som ska vara låsta på just deras förskola.

3. Klicka på spara. 

Ändra antal låsta dagar på enhetsnivå (man behöver ha rollen skoladministratör eller observatör)


1. Ställ dig på din förskola eller ditt fritidshem och gå in på Öppettider. 

2. Ifall kommunen har ställt in antal dagar som ska gälla på alla enheter så ser du information om det här, samt hur många dagar som är låsta. Har kommunen inställningen att varje skola kan göra inställningen själva, så fyller man i antal dagar på samma sätt som för kommunen (beskrivet ovan)
Hur det ser ut på individnivå


Gå in på ett barn på en av förskolorna i kommunen och sedan in på Lämna Hämta, här syns tydlig information om när vårdnadshavare tidigast kan lägga in vistelsetider för sitt barn.