För admin/pedagog/lärare/vårdnadshavareVårdnadshavare


Jag som vårdnadshavare kan inte frånvaroanmäla mitt barn

Frånvaroanmälan görs i appen Unikum Familj, vilken finns att ladda ner gratis från Apple store och Play store. Klicka på Frånvaro, det barn du vill frånvaroanmäla samt vilken dag. Ifall detta av någon anledning inte fungerar, ta kontakt med personal på ditt barns förskola/fritids. De kan undersöka varför det felar, eller vända sig till centralt ansvarig för Unikum i din kommun. 


Jag som vårdnadshavare kan inte lägga in schema på mitt barn

Felmeddelande "Din kommun har inte kopplat på schemavisning till appen Unikum Familj..." syns. Detta beror antagligen på att din skola/kommun använder sig av en annan lösning för schema på ditt barn. Ta kontakt med personal på ditt barns förskola/fritids för mer information. 


Jag som vårdnadshavare kan inte ändra tiden för mitt barn idag

Ditt barns förskola/fritids har antagligen låst för ändring av schema för nära i tid. Oftast kan man ändra sitt barns schema som tidigast 14 dagar fram i tiden . Behöver du ändra tider innan dess, ta kontakt med personal på ditt barns förskola/fritids, de kan ändra tiden och/eller lägga till information/ledighet. 


Jag som vårdnadshavare har av misstag frånvaroanmält mitt barn, hur tar jag bort det? 

Det går inte att ångra/ta bort en redan registrerad frånvaroanmälan. Kontakta personal på ditt barns förskola/fritids, de kan ta bort den felaktigt anmälda frånvaron. Pedagog/Admin


Jag som pedagog/admin kan inte se ikonen för Närvaro på min startsida

Modulen för Närvaro är inte påslagen. Admin måste gå in på förskolans/fritidshemmets Moduler och bocka i rutorna under Närvaro och schema i förskolan/fritids. Ifall dessa inte finns på sidan, ta kontakt med centralt ansvarig för Unikum i din kommun.


Jag som pedagog kan inte se närvaro på barn i en grupp jag INTE har koppling till

Du som pedagog kan se och hantera närvaro för barn även i grupper du inte har koppling till. Ifall du inte kan det, beror det på att den gruppen har inställningen "Grupp med dolda medlemmar". Då kan endast de pedagoger som är kopplade till gruppen se och hantera närvaro på barnen i gruppen. 


Jag som pedagog ser inte barn under "frånvaroanmälda", de ligger i vanliga listan med frånvarotiden listad i rött

Vårdnadshavare har frånvaroanmält "del av dag" istället för hela dagen. I appen kan vårdnadshavare bocka i hela dagen, eller fylla i specifika tider. Ska barnet vara frånvaroanmält hela dagen behövs inga tider fyllas i.