Varför kan inte jag som lärare söka på matriser i Skolbanken?

Be administratör kontrollera så modulen är påslagen på skolan. De kan gå in på adminläge på skolan, klicka på Moduler och kontrollera så "Använd Matriser" är ibockad. 


Var hittar jag bedömningsstödet?

Som lärare hittar du dem i Skolbanken under matriser, kategori Bedömningsstöd. De finns på kommunnivå och på “hela landet”. När du tilldelat matriserna till dina elever finns de under sen Planering -> Matriser, tillsammans med lärandematriserna (de gröna).


Vilka kan se en tilldelad matris?

En tilldelad lila matris kan endast ses av den personal som är kopplad till barnet/eleven, observatörer och rektor.


Varför kan jag inte som lärare göra egna lila matriser?

De lila matriserna är tänkta som generella bedömningsmatriser som gäller hela landet eller om de i din kommun/organisation vill skapa gemensamma bedömnings- eller kartläggningsmatriser. Syftet är inte att se till individens utan gruppens utveckling. Beslut för sådant material ligger oftast på organisationsnivå. De gröna matriserna, lärandematriserna, fungerar som förut där du som lärare skapar egna. De gröna lärandematriserna blir alltid synliga för elev och vårdnadshavare.


Hur kopplar jag en matris till en planering?

Se detaljerad beskrivning här: Skapa en matris i en planering


Varför hittar jag inte mina elevers matriser?

Ifall det är en matris från elevens tidigare skola ligger matrisen nu i elevens arkiv. Arkivet hittar du om du går till elevens startsida och klickar på ikonen som ser ut som ett arkivskåp längst ner i högra hörnet på skärmen. 


Varför ser jag inte matrisen i min undervisningsgrupp?

Ifall undervisningsgruppen är kopplad till en kurs eller ämne, se till så att matrisen är kopplad till samma kurs/ämne så bör den dyka upp under Planering -> Matriser