Anpassningar, kartläggningar och handlingsplan visas enligt följande:
  • Översikt för grupp - Observatör, Rektor, Administratör och Pedagog
  • Översikt för barn -   Observatör, Rektor, Administratör och Pedagog 


Säkra anteckningar - Tvåfaktorsinloggning krävs. Visas för Administratör, Observatör, Mentor och Pedagog. 


Anpassningar - Visas för Administratör, Observatör, Mentor och Pedagog. De visas också för VH under Samtalet om förskolan bockat för "Visa för barn och vårdnadshavare". 


Kartläggning - Tvåfaktorsinloggning krävs. Visas för Administratör, Observatör och Mentor samt inbjudna pedagoger. Övrig personal som har tillgång till barnets särskilda stöd kan läsa den pedagogiska bedömningen. Vårdnadshavare och barn kan inte ser denna del. 


Handlingsplan - Tvåfaktorsinloggning krävs. Visas för Administratör, Observatör, Mentor och Pedagog. Den visas inte för barn eller vårdnadshavare i Unikum men går bra att skriva ut.