Artikel för lärare/pedagog:

Planeringar som tilldelas till gruppen 

Som komplement till att tilldela planeringar till enskilda barn/elever kan man tilldela planeringar till en grupp.. Dessa fungerar på annat sätt och det är viktigt att känna till skillnaderna:

  • I en planering för grupp sker analys och reflektion för hela gruppen och ej för enskilda barn/elever. Du kan som lärare i planeringar tilldelade på grupp arbeta med att reflektera och analysera hur arbetet med planeringen har gått och vad du ser framåt. Ett superbra hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan! 
  • Planeringar som är tilldelade på grupp syns även för samtliga nya elever som läggs till i gruppen utan att de behöver tilldelas en egen kopia av planeringen
  • Analys och reflektion visas bara för personal/lärare i gruppen. 
  • Hur en planering är kopplad till gruppen/eleven/barnet styr hur den kan bli kopplad till en lärlogg:
    • Planering tilldelad på grupp -> kan kopplas till en grupplärlogg.
    • Planering tilldelad enskilt -> kan kopplas till en individuell lärlogg. 


Se översikt över planeringar för grupp respektive enskilda barn/elever

förskola och fritids syns planeringarna i två olika sektioner. I skolan ser man istället via ikonerna ifall planeringen även är tilldelad till gruppen, och inte bara individuellt till eleverna. Ikonen med tre gubbar betyder att planeringen är tilldelad till gruppen, och ikonen med en gubbe och ett plus betyder att den även tilldelas automatiskt till nya elever som börjar i gruppen.